Home » Bolle Volt automatische lashelm

Bolle Volt automatische lashelm

€ 87,50

Bolle Volt automatische lashelm

€ 87,50

De Bolle Volt automatische lashelm is het ideale compromis tussen veiligheid, bescherming en comfort. De automatische lashelm is uitgevoerd met variabele donkerkleurend lasfilter en comfortabele verstelbaar hoofdband. De Bolle Volt lashelm voldoet aan alle eisen van een krachtige en multifunctionele bescherming tijdens het lassen en slijpen.

De Bolle Volt lashelm beschikt over een actieve lasfilter, met variabele tinten 4 / 9 – 13. Zowel in lichte als in donkere stand beschermt het lasfilter permanent tegen UV / IR straling, warmte, vonken en spatten. Het actieve lasfilter van deze lashelm wordt automatisch donker zodra het lasproces begint. Zodra de lasboog dooft keert het automatische filter terug naar de normale lichte stand. Het automatische lasfilter wordt beschermd door een extra beschermingsscherm, aan zowel de binnen- als buitenkant.

Met de Bolle Volt automatische lashelm houdt de lasser beide handen vrij, wat comfortabel en precies werken mogelijk maakt. De Volt lashelm is geoptimaliseerd voor betrouwbare oog- en gelaatsbescherming bij o.a. Mig / Mag lassen, Tig lassen (> 8A) en slijpen.

De automatische lashelm voldoet aan de eisen van de geldende Europese normen EN175 en EN379. De EN175 norm geldt voor kappen en omschrijft de eisen voor bescherming van de ogen en het gezicht. De norm specificeert de bescherming, met inbegrip van ergonomische aspecten, tegen risico’s of gevaren als straling, ontvlambaarheid, mechanische en elektrische risico’s. De EN379 bepaalt de eisen met betrekking tot lasfilters die automatisch hun lichttransmissiefactor naar een lagere waarde omzetten als de overslag tot stand komt (lasfilters met omschakelbare niveaunummers).

De belangrijkste kenmerken van de Bollé Volt automatische lashelm / laskap:

  • Automatisch donkerkleurend filter (B6V). Elektro-optische filter met variabele tinten 4 / 9 – 13.
  • Slijpfunctie / -stand tint 4 (lichte stand). Lastinten 9 – 13 (donkere stand).
  • Afmeting lasfilter B6V 110 x 90 mm (zichtveld 96 x 39 mm).
  • Beschermruit binnen en buitenzijde.
  • Traploos verstelbare hoofdband.
  • 2 onafhankelijke detectie receptoren.
  • Instelling van de gevoeligheid en omschakeltijd.
  • Reactietijd 0,10 ms.
  • Licht gewicht: 480 gram.
  • Garantie: 2 jaar.